OFERTA

OFERTA

NAZWA PRODUKTU
PODSTAWOWE ZASTOSOWANIE PRODUKTU
C8/10 (B-10)
Wymiana gruntu, Warstwa podkładowa pod fundamenty
C12/15 (B-15)
Warstwa odkładowa pod fundamenty, Ławy fundamentowe
C16/20 (B-20)
Ławy fundamentowe, Ściany fundamentowe, Stropy, Wieńce, Belki, Słupy
C20/25 (B-25)
Ławy,fundamentowe, Ściany fundamentowe, Stropy, Wieńce, Belki, Słupy
C25/30 (B-30)
Małe mosty na drogach dojazdowych, Stropy, Przyczółki
C25/30 Posadzkowy
Posadzki
Posypka cementowo-piaskowa 1/4
Podbudowa do kostki brukowej
Posypka cementowo-piaskowa 1/10
Podbudowa do kostki brukowej
Zaprawa murarska M-7
Zaprawa do murowania
Zaprawa murarska M-10
Zaprawa do murowania
Zaprawa cementowo-piaskowa M-15
Wylewki
Zaprawa cementowo-piaskowa M-20
Wylewki, spoinowanie kostki granitowej
Mieszanki stabilizacyjne
Betony na stabilizacje i podbudowy