PIELĘGNACJA BETONU

PIELĘGNACJA BETONU

Właściwe dobranie i wykonanie masy betonowej jest istotne, jednakże aby zachować trwałość oraz właściwe parametry Betonu należy bezwzględnie pamiętać o jego pielęgnacji „młody beton” - świeżo wykonany należy zabezpieczyć przed nadmierną utratą wody (działanie słońca, wiatru), nadmiernym nagrzaniu lub przemrożeniu.

W celu uzyskanie właściwego betonu w konstrukcji nie wystarczy jedynie ułożyć i zagęścić odpowiednią mieszankę betonową. Niezbędna jest pielęgnacja betonu, szczególnie na początku jego wiązania. Niewłaściwa pielęgnacja lub jej brak będzie skutkować obniżenie jego jakości, a co za tym idzie i całej konstrukcji.

Czynności pielęgnacyjne powinny zapewnić świeżemu betonowi ochronę przed:

 • zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturą otoczenia,
 • wiatrem,
 • zbyt niską wilgotnością,
 • intensywnymi opadami (kiedy beton jest jeszcze plastyczny),
 • przemarzaniem powierzchni lub całości konstrukcji betonowej.

Ze względu na warunki klimatyczne panujące w Naszym Kraju, metody pielęgnacji można podzielić na dwa sezony :pielęgnacja w okresie letnim (podwyższona temperatura) i pielęgnacja w okresie zimowym (obniżonych temperatur).

1.Pielęgnacja betonu latem
Pielęgnacja betonu w okresie letnim ma na celu głównie ochronę elementu przed nadmierną utratą wody z betonu, w wyniku odparowywania z powierzchni elementu.

Do właściwych sposobów pielęgnacji betonu w okresie letnim możemy zaliczyć:

 • odpowiedni dobór składników betonu i składu mieszanki (np. poprzez stosowanie domieszek chemicznych opóźniających wiązanie betonu),
 • pielęgnację wodną - zraszanie powierzchni betonu mgiełką wodną, utrzymywanie powierzchni betonu zauważalnie mokrej,
 • układanie na powierzchni betonu mokrych mat i zabezpieczenie ich przed wysychaniem,
 • pokrywanie powierzchni mokrego betonu folią budowlaną, która powinna być przymocowana przy krawędziach i złączach,
 • stosowanie preparatów pielęgnujących o ustalonej przydatności.

2. Pielęgnacja betonu zimą 
W trakcie prowadzenia robót betonowych w okresie zimowym (przy ujemnych temperaturach) muszą zostać spełnione dwa podstawowe warunki technologiczne:

 • Beton musi uzyskać właściwą odporność zanim ulegnie zamrożeniu;
 • Beton musi uzyskać wymaganą wytrzymałość w określonym czasie.

W okresie zimowym pielęgnacja betonu polega na podejmowaniu szeregu działań mających na celu zminimalizowanie niepożądanych skutków oddziaływania mrozu
na beton, m.in.:

 • odpowiedni dobór składników betonu i składu mieszanki (np. poprzez stosowanie domieszek chemicznych przyśpieszających wiązanie betonu),
 • ochronę cieplną betonu w elemencie konstrukcji
 • stosowanie odpowiedniego rodzaju szalunków i ich izolacja.

Jak najmniej wody do betonu, jak najwięcej na beton" - NIE Dodawaj wody do gotowej mieszanki betonowej.
Dodawanie wody na budowie zwalnia firmę z odpowiedzialności za jakość dostarczonego materiału. Zwiększenie konsystencji - ciekłości mieszanki betonowej można uzyskać wyłącznie poprzez zastosowanie plastyfikatora.